Trang chủ

Mẫu Đơn xin xác nhận thông tin, xác nhận công tác, mất giấy tờ

                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               --------------
 

Dán ảnh 3x4(đóng dấu giáp lai)                   GIẤY XÁC NHẬN

                                               THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên (viết bằng chữ in hoa) : ……………………………Nam, Nữ:……..

Tên gọi khác: …………………………Sinh ngày : ……………………

Nguyên quán: ……………………………………

Dân tộc : ………………………………Tôn giáo: ………………………………

Nơi đăng ký thường trú : ……………………………………

Sổ hộ khẩu số: ……………………………………

Số CMND/CCCD : ……………………………………

Nơi đăng ký tạm trú : ……………………………………

Họ tên cha: ……………………………………

Họ tên mẹ: ……………………………………

Nay tôi đề nghị Công an Phường (xã, thị trấn)……………………………………

Xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh để ……………………………………

 

TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ

Xác nhận

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật

Ngày ….. tháng ….. năm 20…….
Người tự khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Liên hệ

CÔNG TY LUẬT THAILAW

Địa chỉ: số 1 Ngõ 377 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0983.9999.52

Hotline: 1900 633709

Email: [email protected]

MST: 0106591049

Bản đồ

Thống kê truy cập