Trang chủ»Lĩnh vực»Lĩnh Vực Dân sự»Quy định của luật về chấm dứt quyền cầm giữ tài sản

Quy định của luật về chấm dứt quyền cầm giữ tài sản

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Cầm giữ tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây

–  Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế.

–  Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ.

–  Nghĩa vụ đã được thực hiện xong.

–  Tài sản cầm giữ không còn.

–  Theo thỏa thuận của các bên.

Tài sản cầm giữ được xử lí như thế nào?

Theo quy định của luật dân sự 2015, bên cầm giữ có quyền

– Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ.

Đây là quyền của tất cả những người có quyền bị vi phạm. Ngay cả khi quyền cầm giữ không phát sinh thì khi có sự vi phạm nghĩa vụ xảy ra, bên có quyền cũng có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình

–  Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ.

Thông thường, chi phí này chỉ phát sinh nếu bên cầm giữ phải gửi giữ tài sản ở nơi thực hiện hoạt động trông giữ tài sản. Trong trường hợp bên cầm giữ tự bảo quản tài sản thỉ thường sẽ không phát sinh chi phí hoặc nếu có thì sẽ rất thấp.

–  Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý. Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ.

Quy định này vừa là ưu điểm vừa là hạn chế của biện pháp bảo đảm này.

Pháp luật cần có những quy định cụ thể về việc xử lí tài sản cầm giữ như nào để đảm bảo quyền lợi cho bên cầm giữ tài sản.

Bên cầm giữ tài sản không được quyền xử lý tài sản cầm giữ như các bên nhận bảo đảm khác. Do đó, nếu bên có nghĩa vụ lại không đồng ý cho bên cầm giữ tài sản thu hoa lợi, lợi tức thì việc cầm giữ tài sản không có giá trị thực tiễn. Khi đó, biện pháp cầm giữ chỉ là biện pháp bảo đảm trên giấy tờ. Ngoài ra, việc phải bỏ ra chi phí cho việc trông giữ, bảo quản tài sản cầm giữ và việc tài sản cầm giữ có thể giảm sút giá trị cũng là những vấn đề mà bên cầm giữ phải lưu tâm.

Liên hệ

CÔNG TY LUẬT THAILAW

Địa chỉ: số 1 Ngõ 377 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0983.9999.52

Hotline: 1900 633709

Email: [email protected]

MST: 0106591049

Bản đồ

Thống kê truy cập