Trang chủ»Lĩnh vực»Lĩnh Vực Hình sự»Quy định mới nhất về án treo

Quy định mới nhất về án treo

Mọi người vẫn thường hiểu án treo là một hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đây là một cách hiểu hoàn toàn sai về án treo. Bản chất án treo không phải là hình phạt, án treo chỉ là một quy định có liên quan đến chấp hành hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự mà thôi. Trong bài viết dưới đây giathailaw sẽ phân tích các quy định về án treo theo quy định trong Bộ luật hình sự năm 2017.

Điều kiện để được hưởng án treo

Người phạm tội có thể được áp dụng án treo nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

  •  Hình phạt tù bị áp dụng không quá 03 năm. Với mức hình phạt tù như vậy, thường là những tội ít nghiêm trọng.Nếu trường hợp người phạm tội phạm nhiều tội thì hình phạt tù sẽ được tính là tổng hợp hình phạt  của các tội đó. Trên thực tế đối với những trường hợp phạm nhiều tội, Tòa án không xem xét cho được hưởng án treo.
  • Căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà người phạm tội có.
  • Xem xét tới việc có cần thiết phải bắt buộc áp dụng hình phạt tù đối với người phạm tội.

Như vậy người phạm tội để được hương án treo phải đồng thời đáp ứng được ba điều kiện trên. Nếu thiếu một trong các điều kiện trên, Tòa án không thể quyết định  cho người phạm tội được hưởng án treo.

Thời gian thử thách để được hưởng án treo

Thời gian thử thách để được hưởng án treo sẽ do Tòa án ấn định từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.Trước đây theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thời gian thử thách sẽ  bằng 02 lần thời gian chấp hành hình phạt tù nhưng tổi thiểu phải là 1 năm  tối đa không quá 5 năm.

Trong thời gian thử thách Tòa án sẽ giao người được hưởng án treo cho địa phương nơi người đó cư trú để quản lý, giáo dục. Người được hưởng án treo không được đi khỏi địa phương khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi Tòa án giao cho quản lý người được hưởng án treo.Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Ngược lại, trong thời gian thử thách để hưởng án treo, nếu người được hưởng án treo phạm tội, bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người được hưởng án treo bắt buộc phải chấp hành hình phạt tù.

Liên hệ

CÔNG TY LUẬT THAILAW

Địa chỉ: số 1 Ngõ 377 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0983.9999.52

Hotline: 1900 633709

Email: [email protected]

MST: 0106591049

Bản đồ

Thống kê truy cập